A társasházjogi tanácsadás során tulajdonosként, közös képviselőként és ügyvédként egyaránt fordulhatsz hozzám. Az alábbi szolgáltatásokkal tudok segíteni neked:

1. Jegyzőkönyvvezetés

  • közös képviselők számára azért lehet segítség, mert csak a közgyűlés levezetésére, az átadni kívánt információra, tájékoztatására és a tulajdonosok által feltett kérdések megválaszolására kell koncentrálni. 
  • a tulajdonosok számára akkor lehet segítség, ha a jegyzőkönyvekben nem a tárgyalt napirendi pontok összefoglalása köszön vissza, és/vagy a közgyűlés által meghozott határozatok nem szó szerint kerülnek rögzítésre. 

2. Audit, átvilágítás – fejlesztési javaslat

Közös képviselők részére akkor lehet hasznos ez a szolgáltatás, ha a jelenlegi szolgáltatás színvonalának emelést tűzted ki célul.

Ez történhet egyrészt a jogi területen, ha az utóbbi időben kevésbé volt alkalmad nyomon követni a jogszabályi változásokat, melynek magyarázatát, vagyis a jogalkalmazással kapcsolatos követendő irányt gyakran a bíróságok által kibocsátott állásfoglalások tesznek gazdagabbá, így bizonytalan vagy abban, hogy az általad készített okiratok (pl. meghívók, a mellékletül csatolt meghatalmazás minták, jegyzőkönyvek stb.) megfelelnek-e jelenleg elvárt követelményeknek. 

Másrészt történhet gazdasági területen, mely során objektív módon kiértékelésre kerül a társasházak gazdálkodása, és a fejlesztési javaslat kidolgozásával foglalja össze, hogy mely költségcsökkentő vagy bevétel növelő változtatásokkal érhető el javulás.

3. Hasznosítási javaslat

Kifejezetten a gazdasági terület fejlesztését célozza akként, hogy a Társasház hogyan tud a közös tulajdonú területek hasznosításából bevételre szert tenni. 

4. Közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránti perekben a tényelőadás összeállítása és okiratokkal történő alátámasztása – akár közös képviselő megkeresésével

  • Ügyvédeknek: ez a szolgáltatás hidat képez az ügyvéd és a laikus társasházi tulajdonos ügyfél között, mely az ügyvédek részére akként nyújthat segítséget, hogy a kereseti kérelmet megalapozó tények meghatározásával és okiratokkal történő alátámasztásukkal valamint a jogi érvelés kidolgozásával teszi idő- és energiatakarékossá a kereset összeállítását.
  • Tulajdonosoknak: ez a szolgáltatás hidat képez a társasházi tulajdonos ügyfél és az ügyvéd között, mely a társasházi tulajdonos részére abban nyújthat segítséget, hogy amennyiben az ügyvéd tények előadására és a lehetséges bizonyítékok előadására kér – szakértelem hiányában – kevesebb eséllyel tudod felsorakoztatni valamennyit, így csökken a pernyertesség esélye. Továbbá a vonatkozó társasházi iratok áttanulmányozásával el tudom dönteni, hogy az adott okirat szolgálhat-e bizonyítékul, alátámaszthat-e egy érvénytelenségi okot, így még az is lehetséges, hogy olyan további érvénytelenség okok kerülhetnek megjelölésre, amelyekre talán nem is gondoltál.

6. Közgyűlésen való részvétel, képviselet meghatalmazottként

minden olyan esetben segítséget nyújthat a társasházi tulajdonos részére, amikor a közgyűlés olyan napirendi pontot tárgyal, mely a tulajdonosi igény-és érdekérvényesítés érdekében szakszerű és érdemi hozzászólást igényelnek.

7. Közgyűlésen való részvétel meghívott tanácsadóként 

olyan esetben nyújthat segítséget a közös képviselők és a tulajdonközösség részére, amikor a választási lehetőségek és azok lehetséges következményeinek bemutatására, a megrekedt ügyek előmozdítására, valamint a tulajdonosok közötti feszültség feloldására, lehetőség szerinti elsimítására van szükség. A szolgáltatás tulajdonképpen szakmai tanácsadás a tulajdonközösség részre.

8. Közös képviselő előtti eljárás

a társasházi tulajdonos részére segítséget nyújthat, minden olyan esetben, amikor a hatékonyabb tulajdonosi igény-és érdekérvényesítés szakszerű és érdemi közreműködéssel, képviselettel érhető el.

E szolgáltatás célja, hogy az ingatlannal összefüggésben a Társasház fenntartásának, gazdálkodásának és könyvvezetésének esetleges hiányosságai, szabálytalanságai feltárására kerüljenek, és ezen ismeret lehetőséget biztosítson arra, hogy a társasházi tulajdonos döntési helyzetbe kerüljön a tekintetben, hogy esetleges igényeit jogi úton érvényesítse-e vagy sem. 

9. Szakmai tanácsadás 

10. Hivatalok, hatóságok felé kérelmek beadványok elkészítése, és igény szerint azok benyújtása (Budapest területén).

Kérj időpontot a konzultációra itt

A szerzőről
Lakás tulajdonosoknak és társasházi ügyekkel foglalkozó szakembereknek (közös képviselők, ügyvédek) segítek átlátni a komplex társasházi ügyeket, a döntéshozatalban és az ügyek szakszerű intézésében.